Bostäder i Borås bästa läge

BOLÅN

SÄNK RÄNTAN MED GRÖNT BOLÅN

Bostäderna i Linnea Garden byggs enligt kraven för Miljöbyggnad Silver. Du som köpare är därmed kvalificerad för att kunna ta ett Grönt bolån där banken ger dig lägre boränta än vid ett vanligt bolån.

Miljöbyggnad är ett svenskt system för miljöcertifiering av byggnader och idag är över 1500 byggnader certifierade i Miljöbyggnad. Systemet ägs och utvecklas av Sveriges största organisation för hållbart samhällsbyggande, Sweden Green Building Council.

Prata med din bank om aktuella villkor och hur mycket du kan spara med ett grönt bolån.

Läs mer om Miljöbyggnad